Το 2022 Ο δρόμος Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου .

Λεπτομέρειες στο βίντεο :