Οι παύλες στα F και J είναι αποφασιστικής σημασίας ώστε να βρίσκουμε τα δυο πλήκτρα-κλειδιά για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών χωρίς να κοιτάμε καθόλου το πληκτρολόγιο, νιώθοντας απλώς τα δύο εξογκώματα.

Αντίστοιχη παύλα-εξόγκωμα συναντάμε και στο νούμερο 5 του αριθμητικού πληκτρολογίου στα δεξιά, που διαδραματίζει τον ίδιο ακριβώς βοηθητικό ρόλο. Το Νο 5 είναι στο κέντρο, κι έτσι βρίσκεις εύκολα τη διάταξη των άλλων αριθμών χωρίς να πρέπει να κοιτάς κάθε φορά το keyboard