Παραδόθηκαν σήμερα τα πρώτα χιλιόμετρα του Θέρμη – Γαλάτιστα παρουσία Καραμανλή
Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 50% του οδικού έργου Θέρμη – Γαλάτιστα και το έργο θα δοθεί ολοκληρωμένο στην κυκλοφορία, οκτώ μήνες νωρίτερα από το συμβατικό χρόνο.Σήμερα, όμως, 15 μήνες νωρίτερα, παραδόθηκε το τμήμα της νέας χάραξης, μήκους 5 χλμ, γλυτώνοντας τους οδηγούς από τις στροφές -καρμανιόλα.

Η παράδοση του τμήματος έγινε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή.