Στην ενημερωτική συνάντηση που διεξήχθη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο, όπου παρουσιάστηκε το έργο με τίτλο «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας», που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”, συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Μαρία Λαθούρη-Πάργα.

Η πρωτοβουλία έχει ως αντικείμενο τη σύσταση και λειτουργία ενός περιφερειακού μηχανισμού -συμπληρωματικού στην υφιστάμενη αντίστοιχη εθνική δομή- ο οποίος θα συλλέγει στοιχεία που συχνά δεν είναι διαθέσιμα σε πανελλήνιο επίπεδο. Η Περιφέρεια με τα στοιχεία που θα διαθέτει, θα μπορεί να παρακολουθεί και να αξιολογεί με πραγματικά δεδομένα, τις ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό κάθε τομέα δραστηριότητας και κάθε περιοχής της. Απώτερος στόχος του έργου, είναι η καταπολέμηση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της τόνωσης της απασχόλησης και της δημιουργίας ικανοποιητικά αμειβομένων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, με το μηχανισμό θα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο αξιόπιστα στοιχεία α) για τον τρόπο που εξελίσσεται και μεταβάλλεται η οικονομική δραστηριότητα στο σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και σε κάθε νομό χωριστά β) για τον τρόπο που μεταβάλλονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας ανά πάσα στιγμή, για τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση σε κάθε περίοδο γ) για τον ρυθμό που αναπτύσσονται ή αντίθετα παρουσιάζουν υφεσιακή πορεία συγκεκριμένοι παραγωγικοί κλάδοι και δ) για τις ανάγκες του πληθυσμού για εργασία, τις υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και τις ανάγκες του επαγγελματικού και του επιχειρηματικού κόσμου σε κάθε περιοχή, είτε πρόκειται για υπάρχουσες είτε για νέες θέσεις εργασίας που τις διαμορφώνουν κάθε φορά οι συνθήκες και οι τοπικές ανάγκες και φυσικά για τη μορφή αυτής της εργασίας.Εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Σιθωνίας, Κυπαρίσση Ντέμπλα, η αρμόδια για θέματα τουρισμού, υγείας και ισότητας των φύλων Αντιδήμαρχος, στην τοποθέτησή της στη διάρκεια της σύσκεψης, έκανε λόγο για ένα χρήσιμο εργαλείο στον χώρο της αγοράς εργασίας και τον τομέα της απασχόλησης.

«Τα στοιχεία που θα καταγράφει ο μηχανισμός θα πρέπει να αξιοποιούνται με κατάλληλο τρόπο ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να κατευθύνεται σε επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ζήτηση. Ταυτόχρονα, σημαντική είναι η συνεισφορά της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ώστε οι εν δυνάμει εργαζόμενοι να εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες από την αγορά δεξιότητες», υπογράμμισε η κ. Λαθούρη-Πάργα.

Προχωρά η διαβούλευση για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Σιθωνίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης και διαμόρφωσης των προτάσεων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Σιθωνίας.

Το απόγευμα της Τρίτης (23/6) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στη Νικήτη, διεξήχθη η 2η Θεματική Διαβούλευση με τη συμμετοχή της Ομάδας Έργου που έχει συγκροτήσει ο Δήμος για το ΣΒΑΚ, εκπροσώπων της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, της Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ του νομού, στελεχών της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής (ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε.) καθώς και της εταιρείας Συμβούλων Ανάπτυξης που θα καταρτίσει το τελικό σχέδιο.

Μέσω του ΣΒΑΚ επιχειρείται η προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή μετακίνηση και ποδήλατο) και αναβάθμιση των υποδομών τους εντός των οικισμών, με την ταυτόχρονη ενοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος. Εξάλλου, η μικρή έκταση των οικισμών σε συνδυασμό με το γεγονός της συγκέντρωσης -κατά τους καλοκαιρινούς μήνες- τουριστικής δραστηριότητας και της ανάγκης ανάδειξης των σημείων ενδιαφέροντος και των παραλιακών μετώπων, αποτελούν παράγοντες που υπαγορεύουν τις παραπάνω μορφές μετακίνησης.

Τα προτεινόμενα μέτρα

Ανάμεσα στα ενδεικτικά μέτρα που προτείνονται είναι:

η εκτεταμένη εισαγωγή ζωνών 30 Km/h και προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου και της μετακίνησης πεζών σε οδούς μικτής κυκλοφορίας.
Πεζοδρόμηση οδών.
Αναπλάσεις οδών και δημιουργία διαδρόμων προσβάσιμων σε όλους για τη διασύνδεση σημείων ενδιαφέροντος.
Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας στα παραλιακά μέτωπα των οικισμών.
Διάνοιξη οδών σε οικισμούς με διαμπερή κυκλοφορία και σύνδεση αυτών με την περιμετρική οδό της Σιθωνίας για αποσυμφόρησή τους.
Συστήματα πληροφόρησης (ενημέρωση διαθέσιμων διαδρομών, χρόνων μετάβασης, χρήσεων, κατάσταση κυκλοφορίας).
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης.
Θέσπιση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ, εξετάζεται η περίπτωση ανάπτυξης συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον για την εξυπηρέτηση του μόνιμου πληθυσμού και των επισκεπτών.“Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί μία φιλόδοξη παρέμβαση, η οποία ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία και βρίσκει την αποδοχή των κατοίκων μεγάλων και μικρότερων ελληνικών αστικών κέντρων. Καταγράφουμε τις απόψεις των φορέων και των κοινωνικών ομάδων προκειμένου να οδηγηθούμε στη βέλτιστη δυνατή λύση, η οποία θα αποτελέσει τον κορμό του ΣΒΑΚ, επιδιώκοντας μεταξύ άλλων βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μετακίνησης για όλους. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού θα κινηθούμε προς κάθε κατεύθυνση για την έγκριση της απαιτούμενης χρηματοδότησης ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το ΣΒΑΚ”, δήλωσε ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας.

Υπενθυμίζεται ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα διεξαχθεί η 3η θεματική διαβούλευση και στη συνέχεια θα διαμορφωθεί η τελική πρόταση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.