Συνέρχεται σήμερα Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, σε ειδική συνεδρίαση το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ έπειτα από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης εκλεγμένου συμβούλου Δημήτρη Παπαστεργίου, δημάρχου Τρικκαίων.

Στην ειδική συνεδρίαση το νέο διοικητικό συμβούλιο θα εκλέξει το νέο πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και το γενικό γραμματέα καθώς και τα επτά αιρετά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

Η συνεδρίαση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΕΔΕ.