Διευκρινίσεις σχετικά με τη μετακίνηση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου στη Θεσσαλονίκη σε κτίριο επί της οδού Μοναστηρίου έδωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι το κτήριο πληροί όλες τις – κατά νόμο – προδιαγραφές. Επίσης, ότι εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, η τηλεδιερμηνεία αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της λειτουργίας των νέων γραφείων και η όποια επαφή με το κοινό, θα γίνεται έπειτα από προκαθορισμένα ραντεβού

Το υπουργείο διευκρινίζει, ότι το κτήριο (ΚΤΕΟ), που ήδη στεγάζει την Υπηρεσία Ασύλου στη Θεσσαλονίκη, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και να εξυπηρετεί το κοινό.

είτε τα εκτενή ρεπορτάζ της Βεργίνα τηλεόραση με καταγγελίες των κατοίκων