Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2020.

Σημειώνεται πως όσοι επιθυμούν να θέσουν το ΙΧ τους σε ακινησία, μπορούν μέχρι και σήμερα να καταθέσουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας.

Όσοι δεν καταθέσουν τα παραπάνω αλλά και δεν πληρώσουν το προβλεπόμενο ποσό, επιβαρύνονται με πρόστιμο το οποίο ισούται με το ποσό των τελών κυκλοφορίας.