Μεταξύ των θεμάτων :
Οικονομία και πανδημία
Οι τουρκικές προκλήσεις
Οι τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο